NEWS & ACTIVITIES

Arrow
Arrow
Slider

NTC CALENDAR

2019-02-09
กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐(รุ่นที่ ๑๗-๑๘)
ดาวน์โหลดเอกสาร

2019-01-22
The Commencement Ceremony Schedule
2019-01-22
แจ้งกำหนดการประสาทปริญญาบัตร
2019-01-22
The Commencement Rehearsal for Academic
2019-01-22
กำหนดการงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์

ABOUT NTC

Green and Clean University

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น มีพื้นที่สีเขียวกว้างขวาง ร่มรื่น สวยงาม ด้วยต้นไม้นานาพันธุ์

ห้องสมุด NTC Library

แหล่งเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยความรู้ มีคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้นข้อมูล

NTC Canteen

ภายในวิทยาลัยมีร้านค้าสวัสดิการ มีซุ้มให้นั่ง เป็นบรรยากาศที่น่าสนทนาวิชาการ

รถรับส่งนักศึกษา

บริการรถรับ-ส่งนักเรียน นักศึกษาให้ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง

หอพักนักศึกษา

หอพักสำหรับนักศึกษา อาคารหอพักน่าอยู่ มี WiFi ครอบคลุมทุกพื้นที่

NTC SHOW CASE

NTC CHANNEL