รับสมัครเจ้าหน้าที่และอาจารย์หลายอัตรา

  • รับสมัครเจ้าหน้าที่และอาจารย์หลายอัตรา

สาขาวิชา

1. วิทยาศาสตร์การกีฬา
2. แพทย์แผนไทย
3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. การตลาด
5. ท่องเที่ยวและการโรงแรม
6. การบัญชี

สนใจติดต่อ
055-517488 ต่อ802 ,085-2354046
วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.