นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6

การประชุมวิชาการระดับชาติ นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 6 นวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย วันศุกร์ที่ 29 พ.ค.2563 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก