กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ

กิจกรรมเสวนาทางวิชาการ วิพากษ์การเมืองไทยกับแนวคิดของอันโตนิโอกรัมชี่” โดย สาขารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์