ตรวจเช็คคัดกรองบุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อป้องกัน COVID-19

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นได้ทำการคัดกรองบุคลากร คณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เพื่อป้องกัน COVID-19 โดยการตรวจเช็ค Passport ของคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เช็คการเดินทางย้อนหลังเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดในสถาบันพร้อมทั้งบริการจุด เจลล้างมือ ไว้ให้บริการ ภายในวิทยาลัย