แข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมาย

โครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์การปิดคดีด้วยวาจาในศาล ชั้นต้น ณ ห้องศาลจำลอง และโครงการแนะแนวศึกษาต่อระดับเนติบัณฑิตและทนายความ