เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน

เป็นกำลังใจให้ นางสาวกุลรัตน์ มะโนฝุ่น นักศึกษาชั้นปี 4 สาขานิติศาสตร์ ในการเข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์