อบรมการทำกาแฟสดและเครื่องดื่มรสชาติต่างๆ

วันที่อังคารที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นลงพื้นที่บริการวิชาการ “อบรมการทำกาแฟสดและเครื่องดื่มรสชาติต่างๆ”เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะวิชาชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมที่นักศึกษา นัน อนันต์ อาศัยไพรพนา เคยศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโดยทางโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยาได้เชิญวิทยากรจากวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้แก่ อาจารย์นิก อาจารย์เมย และอาจารย์บุ๋ม ในด้านของการบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นยินดีให้บริการวิชาการในด้านอื่นๆในหลากหลายด้าน เนื่องจากเรามีบุคลากรที่มีความพร้อมในหลากหลายด้าน อาทิเช่น หากกลุ่มของท่านต้องการมีความรู้ทางด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์สามารถบริการวิชาการโดยการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่กลุ่มของท่านได้ หรือหากต้องการอบรมในด้านตลาดดิจิตอล คณะบริหารธุรกิจของเราช่วยอบรมให้กลุ่มของท่านได้ เป็นต้นถือเป็นการร่วมทำประโยชน์ มอบความรู้ ให้กับสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเองยึดหลักนี้ปฏิบัติมาโดยตลอด โดยท่านอธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ท่านอธิการกอล์ฟท่านได้ให้แนวทางนี้ไว้ตั้งแต่ต้น