ร่วมสนับสนุนการทำงานของด่านตรวจควบคุม การแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 พื้นที่จ.ตาก

วันที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้บริหารอาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำน้ำดื่มของวิทยาลัยมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำที่ด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาด ไวรัสโควิด-19 เขตพื้นที่จังหวัดตาก ทางวิทยาลัยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและขอขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่านที่เสียสละเวลามาช่วยกันปฏิบัติงานดูแลประชาชน