รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 2563

รายงานตัว รอบที่1 ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
รอบที่2 ระหว่างวันที่ 6- 7 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านลงทะเบียน รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการ Scan QR Code ตามภาพด้านล่างนี้

ขั้นตอนและตัวอย่าง การรายงานตัว