การเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ขั้นตอนการเข้าร่วมการเรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563

เรียนปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ชั้นที่1 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00น.


ชมวีดีโอย้อนหลัง. .

1.Basic Learning For Northern College’s New Freshman (รอบเช้า)

2 .Basic Learning For Northern College’s New Freshman (รอบบ่าย)

3.Basic English Learning For Northern College’s New Freshman (รอบเช้า)

4.Basic English Learning For Northern College’s New Freshman (รอบบ่าย)