มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19

มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
https://www.facebook.com/ntctak/videos/264477411496346/

มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19

มาตรการเฝ้าระวังป้องกัน COVID-19 ในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น#เราจะผ่านไปด้วยกัน #NTC#กองกิจการNorthernNTC#วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โพสต์โดย Northern NTC เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020