พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2563

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2563

อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก