วันสถาปนาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น “ก้าวสู้ 23 ปี ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล”

วันสถาปนาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น “ก้าวสู้ 23 ปี ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล”

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น “ก้าวสู้ 23 ปี ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล” วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารกรมหลวงฯ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยมีผู้รับใบอนุญาต ดร.ชนากานต์ ยืนยง เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนิมนต์พระเทพสิทธาคม เจ้าคณะจังหวัดตาก เจ้าอาวาสวัดท่าไม้แดง พร้อมทั้งเจ้าอาวาส 17 วัด มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก้าวสู่ปีที่ 23 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น