นอร์ทเทิร์นบริรักษ์

หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก

คุณสมบัติ

 • ชาย-หญิง อายุ 17 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี และ กศน.
 • ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย
 • มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
 • รักในอาชีพบริการทางการแพทย์
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ อยากมีรายได้มั่นคงและความก้าวหน้าทางอาชีพ

สวัสดิการ

 • ชุดนักศึกษา 1 ชุด
 • ชุดปฏิบัติการ 1 ชุด
 • ชุดพละ 1 ชุด
 • เรียนห้องแอร์
 • ห้องพัก
 • อาหารเย็น