นอร์ทเทิร์นวิจัย ขั้นตอนการเข้าร่วมงาน

ขั้นตอนการเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัยครั้งที่ 6“

“นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย”

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2562 ไลฟ์สดผ่าน Google Meet, เว็บไซต์ของสถาบัน www.northern.ac.th

01.

ดาวน์โหลด Google Meet

03.

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.00-9.00 น. รายงานตัวที่ช่องทางต่อไปนี้

  • เข้าไลน์กลุ่ม วิจัยนอร์ทเทิร์นครั้งที่ 6 ให้กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวที่อยู่ใน Link และ QR code ที่สถาบันลงไว้ในกลุ่ม
  • เข้าผ่านเว็บไซต์ ที่ลิ้งค์นี้
01.

ดาวน์โหลด Google Meet

03.

เมื่อเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัยให้ปิดไมค์ สามารถเปิดไมค์ได้กรณี ที่เปิดให้ซักถาม

05.

ทางสถาบันจะส่งใบเกียรติบัตรให้ท่านทาง e-mail ที่ท่านกรอกไว้