คณะศึกษาศาสตร์

กิจกรรมนักศึกษา

“ผลผลิตที่งดงามและเป็นความภาคภูมิใจของเรา” นางสาวอรัญญา เงินมูล

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอรัญญา เงินมูลศ …

“ผลผลิตที่งดงามและเป็นความภาคภูมิใจของเรา” นางสาวอรัญญา เงินมูล Read More »

0 comments

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ป.บัณฑิต ได้รับการรับรองหลักสูตรเรี …

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู Read More »

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวพัชรา ดุสมศักดิ …

คณะศึกษาศาสตร์ขอแสดงความยินดี นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย Read More »

0 comments

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู

เป็นครูแล้ว แต่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพมาทางนี้จ้า!!!คณะ …

คณะศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู Read More »

หน่วยงานภายนอก