คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

lawwarm01
lawwarm01
lawquiz02
lawquiz02
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี - Copy
แข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพี - Copy
IMG_3067
IMG_3067
IMG_3073
IMG_3073
previous arrow
next arrow

ข่าวสาร

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองเผยแพร่ใน “วารสารวิชาการศาลปกครอง”

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายปกครอ …

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เขียนบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายปกครองและกฎหมายมหาชนที่เกี่ยวข้องกับศาลปกครองเผยแพร่ใน “วารสารวิชาการศาลปกครอง” Read More »

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ เตรียมพร้อมสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอเชิญนัก …

ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลทั่วที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ เตรียมพร้อมสอบวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) Read More »

0 comments

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนาย พิเชษฐ์ จินา …

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปี Read More »

ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก ขอขอบพระคุณนักศึกษา คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก ขอขอบพ …

ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก ขอขอบพระคุณนักศึกษา คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ Read More »

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรม Big Cleaning Day

สาขาที่เราเปิดสอน

ปริญญาตรี

สาขาวิชา
นิติศาสตร์
(น.บ.)

ปริญญาตรี

สาขาวิชา
รัฐศาสตร์
(ศศ.บ.)

ปริญญาโท

หลักสูตร
นิติศาสตร์
(น.ม.)

ปริญญาโท

หลักสูตร
รัฐศาสตร์
(ร.ม.)

ภาพกิจกรรม

ผลงานนักศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์